COMUNICAT JUNTS PER BERGA SOBRE L’ESTAT DE LA COMPARSERIA DE LA PATUM

COMUNICAT JUNTS PER BERGA SOBRE L’ESTAT DE LA COMPARSERIA DE LA PATUM

No podem seguir utilitzant la Patum amb voluntat electoralista. Els elements de la festa estan en risc en una Casa de la Patum plena de goteres, sí, però fer servir l’alarma de manera pública és irresponsable. Lamentem profundament que la notícia pública de la posada en risc de la comparseria es contraresti per part del govern de la CUP anunciant una proposta d’un nou projecte de la Casa de la Patum, sense detallar-ne pressupost i ometent qualsevol responsabilitat en la gestió de l’actual ubicació com a principal problema d’urgentíssima resposta.

Hem de treballar conjuntament per trobar quin espai s’adequa millor a les necessitats de la festa i de la museografia del segle XXI que ens permeti mantenir, conservar i divulgar tot allò relacionat amb la Patum. Certament, entenem que l’actual edifici de l’Ajuntament no compleix les moltes necessitats que pot tenir un equipament d’aquestes característiques: la part més museogràfica, sales de conferències, sales de reunions, sales de reserva, sales de restauració, o espais tan bàsics com el lloc on les comparses puguin assajar sense haver de moure les peces per la ciutat. Posem la decisió en mans expertes i opinem com a patumaires, però posem fil a l’agulla el més ràpid possible.

Sobre els propis elements de la Patum, les tasques de manteniment s’encarregaven habitualment a finals d’any per poder tenir el temps suficient per tenir-les a punt per la festa. Aquest any, però, amb la problemàtica derivada de les goteres i la humitat va ser necessari aplicar mesures ambientals com deshumificadors o generadors de calor i, en aquest darrer cas, no es va implementar la mesura fins el mes d’abril. Això va produir que la persona encarregada de la restauració no pogués fer la valoració dels danys reals fins aleshores. Les actuacions no s’han pogut començar fins el mes de maig quan normalment s’iniciaven el mes de febrer. Això significa que només es podran realitzar tasques de manteniment intern resultat d’aquesta manca de temps i de la falta de pressupost. Per altra banda, cal tenir en compte que mai no s’ha realitzat cap restauració completa de les peces i que només s’han efectuat accions bàsiques de preservació, conservació i manteniment.

Cal tenir en compte, en relació a la conservació dels elements, el concepte espoli en relació amb el Patrimoni Històric, entès com a aquella acció o omissió que posi en perill la pèrdua o destrucció de tots o alguns dels valors dels béns que integren el patrimoni històric, o se’n pertorbi el compliment de la seva funció social. Malauradament és on ens podríem trobar avui: https://www.juntsperberga.cat/wp-content/uploads/DOC-SUBD-GRAL-PATRI_01.pdf.

El mal estat dels elements i la contínua voluntat que els patumaires (tots i totes) no gestionin la festa ens podria portar a perdre el reconeixement de la UNESCO. I, en qualsevol cas, no podem traslladar el debat sobre el mal estat de la comparseria al lloc on hem de fer la casa de la festa.

Així doncs, ens cal una reubicació urgent i provisional dels elements així com iniciar els tràmits per tal que les peces de la Patum siguin reconegudes com a bé moble, i així poder accedir a més línies de finançament per la seva protecció, tal i com expressament consta en el programa electoral de Junts per Berga dintre l’apartat de les 10 accions pels primers 100 dies de mandat. I cal, encara més, que tots plegats siguem capaços de trobar un acord comú, entre els patumaires, les administracions i, òbviament, entre els membres de la corporació que seran elegits el proper 26 de maig. Necessitem un acord compartit i de futur. I ara és el moment.

Descarrega't el comunicat aquí

Close